ОТП радник

УВАГА! Відтепер з'явилась можливість здійснювати погашення заборгованості через термінали самообслуговування 24nonStop, City24, СИСТЕМА.! Для оплати клієнту необхідно зайти в розділ «Банки», знайти в меню кнопку «ОТП Факторинг Україна» і ввести номер своєї справи (InkassoID) (!!! Не плутати з номером кредитного договору !!!).

Залежно від платіжної мережі, максимальна комісія складає 2,5% від суми платежу, знімається відразу при внесенні грошових коштів в термінал і не буде зарахована в погашення заборгованості.

Також тепер оплату можна здійснити через ONLINE систему розрахунків webmoney.ua. Наша кнопка знаходиться в розділі «Фінанси». https://ukrbuy.com/payment/otpfactoring.html

 

читати далі  →

У рамках співпраці Товариства з Обмеженою Відповідальністю«Автомобільні аукціони»і Товариства з Обмеженою Відповідальністю«ОТП Факторинг Україна», була розроблена програма завдяки якій, Факторинг допомагає неплатоспроможним клієнтам вирішувати питання продажу свого заставного авто через автомобільний аукціон

читати далі  →

Як часто оновлюються пропозиції? База пропозицій заставленого майна оновлюється працівниками ОТП Факторинг щотижня.

читати далі  →

Заставлене майно на прилюдних торгах. Коли позичальник перестає виконувати свої зобов'язання за кредитом, не йде з факторингом на контакт, не намагається вирішити ситуацію шляхом добровільного продажу майна, реструктуризації кредиту або рефінансування, факторинг звертає стягнення на заставлене майно.

читати далі  →

Процедура придбання заставленого майна. По перше зайти на корпоративний сайт OTP Factoring Ukraine, далі самостійно звернутися до фахівця відділу з продажу заставленого майна за телефоном, вказаним на сайті і якщо Вам підходить підібрана нерухомість і умови її придбання, фахівець з продажу заставленого майна призначає зручний для Вас час реєстрації на участь у прилюдних торгах.

читати далі  →

Кодекс етики компанії OTP Factoring

Головним чинником наших попередніх та майбутніх досягнень є наші надійні та плідні ділові стосунки з клієнтами. Ми досягли такого успіху завдяки сумлінній роботі кваліфікованих, креативних співробітників, які завжди діють, дотримуючись етичних норм, і це залишається символом нашого подальшого успіху. Для досягнення цієї мети Компанії вирішено впровадити стандартні етичні принципи під назвою «Кодекс етики». Ми знаємо, що діяльність за етичними принципами значно сприяє ефективності, конкурентоспроможності, а також визнанню ОТП Факторинг Україна (далі Компанія), яку ми просуваємо усіма доступними засобами.

Кодекс етики ТОВ «ОТП Факторинг Україна»

1.1 Основні моральні вимоги

1.1.1 Чесність та сумлінність

Наші співробітники повинні діяти чесно та порядно у своїх особистих та ділових стосунках, дотримуючись усіх загальноприйнятих правил та моральних принципів, та поважаючи людські та громадські цінності.

Наші співробітники повинні приділяти особливу увагу збереженню їхньої моральної та професійної етики, а Компанія сприятиме виконанню ними обов’язків відповідно до цих принципів.

Наша Компанія повинна дотримуватися відповідних правових норм при веденні обліку та фінансової звітності, особливо звертаючи увагу на захист корпоративних матеріальних цінностей.

1.1.2 Професіоналізм

Ми намагаємося виконувати свої завдання на найвищому професійному рівні та відповідно до вимог і правил ділової етики. Ми очікуємо, що всі наші співробітники демонструватимуть креативність та індивідуальну ініціативу, а також відповідально ставитимуться до своїх обов’язків. Ми вважаємо, що шляхом до успішного виконання завдань є продуктивна й плідна співпраця.

1.2 Принципи професійної діяльності

1.2.1 Професійна репутація

Намагаючись повністю відповідати та перевищувати очікування, що пов’язані з нашою доброю діловою репутацією, ми постійно вдосконалюємо наші професійні знання та навички. Наші продукти та послуги реалізуються кваліфікованими та досвідченими співробітниками, які повинні бути компетентними та володіти повною інформацією при наданні інформації клієнтам.

1.2.2 Конфлікт інтересів

Наші співробітники повинні уникати існуючих конфліктів інтересів, пов’язаних з ними, їх посадами та роботою, а також із виникненням нових конфліктів інтересів. Вони повинні уникати всіх видів діяльності, які призводять до конфлікту інтересів Компанії та приймати рішення неупереджено та об’єктивно. Вони не мають права приймати подарунки та недобросовісні пільги та натякати або висловлювати своє бажання щодо їх отримання.

1.2.3 Конфіденційність

Однією з головних вимог конфіденційних відносин, установлених з нашими клієнтами, є абсолютний захист комерційної таємниці та конфіденційної інформації, що їх стосується. Ми постійно зберігаємо банківські таємниці та таємниці, пов’язані з безпекою, що виникають при наданні фінансових послуг.

1.3 Повага до клієнтів, колег та конкурентів

1.3.1 Діяльність за етичними принципами

Визнаючи, що наші операції виконуються у сфері економіки в умовах конкуренції та приватної власності, ми повністю визнаємо й поважаємо інтереси наших конкурентів та їхніх співробітників та засуджуємо всі вчинки з метою недобросовісного впливу на ведення діяльності. Під час реалізації наших продуктів та послуг ми визнаємо й поважаємо ділові інтереси наших клієнтів.

Враховуючи роль, яку відіграють фінансові установи у сфері фінансування учасників бізнесу, ми надаємо особливу увагу запобіганню відмиванню грошей та фінансуванню тероризму, а також дотриманню принципів «Знай свого клієнта» («Know your customer»). Ми чітко відокремлюємо комерційну діяльність у межах Компанії та утримуємося від несанкціонованого та недобросовісного використання інсайдерської та внутрішньої інформації.

1.3.2 Шанобливе та справедливе ставлення

У відносинах між нашими співробітниками ми вважаємо прийнятними лише повагу, ввічливість та справедливе ставлення. Ми засуджуємо та утримуємося від всіх форм дискримінації та образ. Ми підтверджуємо важливість роботи та особистого життя та вживаємо всіх заходів для сприяння нашим співробітникам у створенні здорового балансу роботи та особистого життя.

Ми підтверджуємо право наших співробітників на активну політичну та громадянську діяльність, однак така діяльність повинна проводитися за межами Компанії. Всі політичні заяви, зроблені співробітником за межами Компанії, не повинні негативно впливати на його положення та шкодити репутації Компанії.

В роботі та особистому житті працівники мають утримуватись від будь-яких дій, які можуть негативно вплинути на репутацію Компанії.

Компанія очікує що і в особистому житті працівники будуть поводитись відповідно до прийнятих етичних норм, особливо у випадках коли їхнє ім’я будь-яким чином може асоціюватися з Компанією або їхня думка чи дія може бути розцінена як офіційна позиція Компанії.

Компанія визнає та поважає конституційне право співробітників на свободу об'єднання в політичні партії та задоволення політичних інтересів, однак, зважаючи на специфіку діяльності Компанії та з метою уникнення конфлікту інтересів, ми не заохочуємо співробітників обіймати керівні посади в політичних партіях, а також висувати свої кандидатури на виборах депутатів місцевих рад.

Визнаючи та поважаючи конституційне право співробітників на свободу світогляду і віросповідання, ми дотримуємося принципу, аби реалізація цього права не шкодила інтересам інших співробітників, а також репутації Компанії. Ураховуючи, що працівники Компанії у своїй щоденній діяльності мають справу з багатьма людьми, які сповідують різні релігії чи не сповідують жодної, та з огляду на конституційний принцип віротерпимості та поваги до релігійного різноманіття, працівники у відносинах із клієнтами повинні бути безпристрасними щодо релігійних течій, некоректним є висловлювання симпатій чи антипатій релігійним організаціям чи релігійним течіям. Також активна релігійна діяльність не повинна заважати здійсненню своїх професійних обов’язків, зважаючи на це, порушенням принципу безпристрасності щодо релігійних організацій чи течій вважається обіймання керівних чи інших посад, які передбачають організацію та проведення релігійних обрядів/культів. Наголошуючи на тому, що від надійності банківської та фінансової системи залежить безпека держави, а діяльність банків та фінансових установ підпадає під сферу державного регулювання, необхідно дотримуватися конституційного принципу відокремлення держави від церкви. Працівники повинні пам’ятати, що розкриття комерційної та банківської таємниці на релігійних заходах, обрядах, зборах, під час сповіді чи бесіди з наставником тощо не знімає з працівників відповідальності і, відповідно до законодавства, є незаконним.

1.4 Принципи управління та соціальної відповідальності

1.4.1 Відповідальне корпоративне управління

Задля досягнення корпоративних цілей керівництво та управління Компанії повинне застосовувати методики, спрямовані на усунення та зменшення ризиків. Цього можна досягти за допомогою ефективних операцій по проведенню незалежного аудиту суб’єкта господарювання, а також шляхом впровадження системи винагороди та матеріального стимулювання на основі поточної діяльності.

Компанія регулярно звітує акціонерам з питань відповідального корпоративного управління. Окрім акціонерів під час ведення діяльності ми також співпрацюємо з нашими співробітниками, організаціями, які представляють їхні інтереси, нашими діловими партнерами, муніципальними та фінансовими органами влади, що надалі іменуються – «інші зацікавлені особи».

1.4.2 Соціальне співробітництво

Компанія підтверджує, що окрім своєї комерційної діяльності та розвитку, він також враховує важливі аспекти свого соціального середовища. Наше розуміння соціального співробітництва стимулює до постійного економічного зростання.

У ході нашої щоденної діяльності ми застосовуємо наведені вище принципи у наступних сферах:

забезпечуємо прозорість діяльності та діємо відповідно до принципів, наведених в Кодексі етики; постійно контактуємо з іншими зацікавленими особами; підтримуємо успішне співробітництво на робочому місці та відповідні взаємовідносини із співробітниками; не заперечуємо проти утворення спільнот за межами Компанії; в межах наших можливостей захищаємо навколишнє середовище та здоров’я людини; поважаємо права людини.

Ми свідомо обираємо відповідність очікуванням, покладених на нас, враховуючи нашу виключну роль в економіці та соціальному житті України. Окрім визначеної ділової політики ми беремо до уваги інтереси наших клієнтів, учасників бізнесу та інших людей.

Ми надаємо особливу увагу принципам соціального співробітництва в межах наших регіональних відділень і вживаємо всіх необхідних заходів для досягнення таких цілей.

1.5 Повідомлення про порушення етичних принципів

1.5.1 Повідомлення про порушення етичних принципів

Однією з цілей етичного регулювання є заохочення до добровільного дотримання визначеної поведінки, до збільшення знань та загального прийняття етичних принципів. Для реалізації цих цілей важливо обговорювати та вирішувати питання та справи з етики в межах Компанії. У разі виникнення підозри будь-яких порушень етичних принципів, ми намагаємося досягти того, щоб особа, яка виявила такі порушення, повідомила про це.